Loftet Studentinkubator

Bestill rådgivning

På Loftet tilbyr vi lavterskel rådgivning eller sparrepartner for enhver som har et behov for det.

Rådgivning hos Loftet  kombinerer både kreative prosesser, sparring OG en hyggelig og smilende rådgiver. Det er få ting som er bedre enn å snakke høyt om idéene dine. Da kan du både få hjelp til å finne ut av eventuelle problemer og finne løsninger på dem. Sparring og idemyldring er alltid godt for å få i gang den kreative tankeprosessen.

Kanskje du har et behov for å lufte ideen din eller har et problem du ønsker å finne en løsning på i samspill med andre? Da kan du bestille tid med rådgiver gjennom kontaktskjemaet nedenfor. samtidig vil du også få tilgang til Loftet sitt nettverk, og det er få ting som er viktigere for en entreprenør eller fremtidig entreprenør enn et godt nettverk!