Loftet Studentinkubator

Logo Loftet

Loftet studentinkubator i Kongens Gate 22 er Høyskolen Kristianias sted for innovasjon, entreprenørskap og skaperglede. 

Loftet er en inkubator som tilrettelegger for vekst ved å bidra med rammeverk og støtteapparat som hjelper bedrifter fra Høyskolen opp og frem. Skolen har ufattelig mange talenter som vi ønsker å hjelpe med å belyse potensialet. På Loftet jobber vi for å skape en kultur preget av nyskapning og samarbeid.

Dekorasjon

Inkubator - Skape levedyktige bedrifter

En inkubator er et støttesystem for start-ups. Inkubatoren tilgjengeliggjør ressurser for sine medlemmer i form av kontorfasiliteter, støtteordninger, samt nettverk og kunnskap i ulike former.

Vi hjelper studentene våre med å skape levedyktige, bærekraftige bedrifter som skal klare seg i et marked fylt med endring og konkurranse. Loftet skal gjøre studentene til mer robuste entreprenører. I håp om at grunderne kan leve av bedriften ved endt program.

Loftet leter etter de med et brennende ønske om å skape en bedrift, og de som strekker seg lenger enn andre. Vi implementerer smarte prosesser og styring i virksomheter struktur, samt bidrar med erfaringer rundt det å drive en bedrift.

Høsten 2021

Høsten 2021 har to hovedoppgaver. Det ene er å gi plass videre til bedriftene som har gjennomført inkubatorprogrammet våren 2021. Disse bedriftene sitter på erfaring og kunnskap som er nyttig for andre startups. Det andre er å samle og hjelpe de med en god idéer og tanker, til å videreutvikle de. 

Våren 2022

Våren 2022 starter et nytt inkubatorprogram. Dette halvåret blir det full fokus på å strukturere ambisiøse tidligfase AS og hjelpe de til å bli litt mer klar for verden der ute. Inkubatorprogrammet er for AS (som ikke nødvendigvis trenger å være veldig etablerte).

Ved å søke deg til inkubatorprogrammet vil du få tilgang til vi mentorering, nettverk og kompetanse til å etablere og skalere egne bedrifter. Alle studenter på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania som har eller er i ferd med å etablere egen bedrift, kan søke om medlemskap i Loftet studentinkubator. Medlemskapet er gratis.

Loftet studentinkubator

Styret

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sandra Skoglund-Hansen

Leder

sandramadelen99@gmail.com

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ingrid Rønningen

Nestleder

ingrid.runningen@gmail.com

Kristin Undheim

Ansvarlig fra Høyskolen Kristiania

kristin.undheim@kristiania.no

Dekorasjon

Frontend- og backendutvikler

Loftet studentinkubator styre, Grafisk designer Maren Holte

Maren Holte

Grafisk designer

marenholte@hotmail.com

Loftet studentinkubator styre, Grafisk designer Hanna

Hanna Kristine Erdal

Grafisk designer

hannakristineerdal@gmail.com

Dekorasjon

Inkubatoransvarlig

Dekorasjon

Innholdsprodusent

Dekorasjon

Grafisk designer

Dekorasjon

Eventansvarlig

Dekorasjon

Communityansvarlig

Dekorasjon

Økonomiansvarlig