Loftet Studentinkubator

Personvererklæring

1 INNLEDNING


Denne Personvernerklæringen («Personvernerklæring») er utarbeidet av Loftet studentinkubator («Loftet» «vi» eller «oss») og beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger gjennom Loftet.org

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva en personopplysning er, hvordan vi behandler personopplysningene dine, samt hva formålet med og grunnlaget for vår behandlingen av dine personopplysninger er. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personopplysningslovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.


2 GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

 

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.


3 NÆRMERE LOFTET STUDENTINKUBATOR

 

3.1 Loftet studentinkubator er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som foretas gjennom og på Loftet.org Som behandlingsansvarlig er Loftet studentinkubator ansvarlig for å etterleve kravene i personvernlovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.


4 VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ LOFTET.ORG

 

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger Loftet studentinkubator behandler på Loftet.org, samt en beskrivelse av formålene med de enkelte behandlingsaktivitetene:

Informasjonskapsler/cookies. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi (også kalt «cookies») på våre nettsider. Informasjonskapsler er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din (eksempelvis PC-en eller mobilen din) når du besøker en nettside. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i punkt 5 nedenfor.


Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig for Loftet studentinubator å også behandle andre kategorier av personopplysninger og/eller de ovennevnte personopplysningene for andre formål. For eksempel vil dette være tilfelle dersom du stiller spørsmål til oss på e-post, eller kontakter oss på andre måter. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å finne ut av hvilke av dine personopplysninger vi behandler (se kontaktinformasjon nedenfor i punkt 13).


5 BRUK AV COOKIES PÅ LOFTET.ORG

 

5.1 Generelt om vår bruk av cookies
Som nevnt ovenfor benytter vi cookies på Loftet.org

Vi samler inn data og personopplysninger ved bruk av cookies for analyseformål, herunder for å måle bruk av vår nettside og tjenester. Vi bruker denne informasjonen for å gjøre det enklere for deg å bruke nettsiden vår, samt for å utvikle og forbedre nettsiden vår.

Vi bruker i tillegg cookies for markedsføringsformål. Dette gjør vi ved å registrere hvilke deler av nettsiden du har besøkt, hvor lang tid du har brukt på vår nettside, samt ved å bruke cookies levert av tredjeparter (slik som Google Analytics). Tredjeparts cookies kan samle inn informasjon om hvilken nettsteder du kom fra, samt hvilke andre nettsider du besøker.

Vi vil kun samle inn aggregert brukerinformasjon gjennom cookies.

 

5.2 Hvilke cookies bruker vi?
Vi benytter ulike typer cookies på Loftet.org, nedenfor følger en beskrivelse av disse:

Førsteparts cookies. Førsteparts cookies er cookies som opprettes av oss.

 

Tredjeparts cookies. Vi bruker Google Analytics for å utføre webanalyser og for å ta i bruk webanalyse-verktøy. Vi bruker i tillegg tredjeparts cookies for markedsføringsformål fra Facebook, Hotjar, Google Tag Manager og Snapchat


5.3 Hvordan administrere bruk av cookies

Vi vil kun benytte cookies dersom du har samtykket til dette. Du samtykker til bruk av cookies gjennom innstillingene i nettleseren din. Du kan finne mer informasjon om hvordan du administrerer bruken av cookies i nettleseren din på følgende side: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.


6 HVA ER BEHANDLINGSGRUNNLAGET FOR VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Vi benytter følgende behandlingsgrunnlag for vår behandling av dine personopplysninger:

Cookies. Vi vil kun benytte cookies dersom du har samtykket til dette gjennom innstillingene i nettleseren din.


7 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER OG BRUK AV DATABEHANDLERE

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT-tjenester og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger som disse tjenesteleverandørene eventuelt behandler på vegne av oss er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

 

Som nevnt ovenfor i punkt 5, benytter vi også tredjeparts cookies på Loftet.org. Bruken av slike cookies innebærer at de aktuelle tredjepartsleverandørene av slike cookies (eksempelvis Google Analytics) vil få adgang til personopplysningene samlet inn gjennom informasjonskapslene.

 

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor med mindre vi er forpliktet til å utlevere denne informasjonen.


8 HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.


9 HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

 

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Merk imidlertid at din rett til innsyn ikke gjelder for opplysninger som det i lov eller med hjemmel i lov er underlagt taushetsplikt for.

Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.

Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).

Protest mot behandlingen: Dersom personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du videre i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar for å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til dine interesser, eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om ytterligere opplysninger om hvem du er, dersom det er nødvendig for å bekrefte din identitet.


10 HVA GJØR VI FOR Å SØRGE FOR AT DINE PERSONOPPLYSNINGER ER SIKRET?

 

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype om hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi har imidlertid truffet organisatoriske tiltak, samt passende sikkerhetstiltak for å sørge for integriteten, tilgjengeligheten og konfidensialiteten til dine personopplysninger.

 

11 ENDRINGER

 

Vi kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når personvernerklæringen endres vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Ved vesentlige endringer vil vi sende ut personvernerklæringen direkte til din e-postadresse, dersom vi har registrert denne.

Vi anbefaler likevel at du fra tid til annen ser gjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.


13 KONTAKTINFORMASJON

 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

 

Loftet studentinkubator
Kongens gate 22
post@hk-loftet.no