Loftet Studentinkubator

LEGO-lek med LoftetxPotsdam

Del dette innlegget

Torsdag 1.desember fikk loftet besøk av Universitetet Potsdam, Tyskland. Målet med besøket var å knytte bånd med den Tyske skolen sin Startup-service. Anita Knappe fra Potsdam holdt en presentasjon om den vitenskapelige institusjonen for startup`s, innovasjon, kunnskap og teknologi – som er rangert den 3.beste i hele Tyskland. Universitetet Potsdam tilbyr et inkubator program for tidlige idé faser, workshops, kurs, «bootcamps» og mentor muligheter. Startup-servicen er åpen for alle studenter ved Universitetet, samt alumn opp til 7 år etter endt studieløp. Det finnes også muligheter for internasjonalt samarbeid, hvor du kan søke bedriften din inn i programmet, for å så søke studier ved skolen. For øyeblikket har den Tyske startup-servicen internasjonale studenter med bedrifter fra Nigeria, Spania og Øst-Europa. 

Loftet, eller «the attic», blir også presentert for Anita. Flere av bedriftene som sitter på Loftet holder en presentasjon om deres eget foretak. Loftets kontorfellesskap blir også beskrevet i presentasjonene. I reisen mot etablert bedrift blir Loftet forklart som et positivt sted hvor man interagerer med likesinnede mennesker. Kontorfellesskapet hjelper å strukturere hverdagen, og gjennom å dele strategier og innsikt er det enklere å samle tankene sine. 

Videre er det tid for «seriøs lek med Lego»: Lego Serious Play meets community building. Workshopen er arrangert av Anita – og hun forklarer hvordan Lego brikkene skal brukes til å fostre innovasjon. Dette er ingen vanlig worshop, ettersom Lego brikkene legger til et steg i prosessen. Vi blir stilt spørsmål; deretter skal noe bygges, resultatet deles, og gruppen reagerer. I denne prosessen skal vi «tenke med hendene», og det blir bygget flere personlige metaforer. De subjektive følelsene ved valg av brikkene skal forklares i grupper på 4/5 personer. I byggingen finnes det ikke noe riktig eller feil, noe som gjør at de rareste klosser kan brukes til å forklare våre kjerneverdier.

Workshopen var svært vellykket, og interessant. Vi så hvordan personlighet kom til utrykk gjennom utforming av ulike figurer. Ettersom tolkninger av figurene var preget av subjektivitet, ble det implisitt viktigheten av å lytte til ulike medlemmer av teamet for å forstå «figurene» og hverandre bedre. Dette er noe vi på Loftet kommer til å ta med oss videre inn i neste semester. Vi ønsker også å ta inspirasjon fra besøket for å videreformidle det vi lærte til inkubatorprogrammet neste semester. Vi har lært utrolig mye fra Universitetet Potsdam, og gleder oss til videre samarbeid. Tusen takk for besøket! 

Mer å lese

Uncategorized

Rådgivning med Johannes Marseth

Rådgivning på Loftet  Visste du at Loftet tilbyr gratis rådgivning i tillegg til kontorplass og inkubator? Rådgiveren vår i 2023 og 2024 er Johannes Marseth. Han har 10 års erfaring

Uncategorized

Søk kontorplass på Loftet

Kontorplass + inkubatorprogram for våren 2024 på Loftet! Fra 10. november til 24. november er søknadsportalen for kontorplass + inkubatorprogram åpen. Hvert semester tilbyr vi studenter ved Kristiania som har