Loftet Studentinkubator

Inkubator

Loftet Studentinkubator er høyskolen og fagskolen Kristiania sin arena for innovasjon, entreprenørskap og skaperglede, og hvert år arrangerer vi inkubatorprogram for våre medlemmer. 

En inkubator er et støttesystem for startups som tilrettelegger for vekst gjennom å tilgjengeliggjøre ressurser for medlemmene våre i form av kontorfasiliteter, nettverk, foredrag, mentor og annen kompetanse. Loftet sin inkubator er delt inn i fire faser som går over 12 uker, som dekker de fleste temaer innen alt fra markedsføring til kontraktsrett og go-to marked. 

Gjennom inkubatorprogrammet lærer deltakerne mye som kan hjelpe dem til å klarer å etablere en bærekraftig bedrift med muligheter for å klare seg i et marked fylt med endring og konkurranse.  Loftet skal bidra til å skape mer robuste entreprenører med ambisjoner om at gründerne skal klare å leve av bedriften sin ved endt inkubatorprogram. 

Loftet leter etter de med et brennende ønske om å skape en bedrift, og de som strekker seg lenger enn andre. Vi implementerer smarte prosesser og styring i virksomheterstruktur, samt bidrar med erfaringer rundt det å drive en bedrift.

Inkubatorprogrammet arrangeres i vårsemesteret hvert år, og nye bedrifter tas inn i kontorfellesskapet hvert semester. Nå tar vi ikke inn flere bedrifter, men når det er åpent for opptak vil dette markedføres i sosiale medier og på campusene til høyskolen og fagskolen Kristiania!