Loftet Studentinkubator

Dekorasjon

Loftet søker økonomiansvarlig

Loftetstyret er en gyldig mulighet for å praktisere og utvikle det du lærer på skolen. Her får du også et verdifullt nettverk. Loftet er fremdeles i utvikling, og vi trenger folk som har lyst til å bidra med sin kompetanse. Hver stilling har et hovedansvar, men blir å jobbe på tvers av hverandre. Det innebærer rom for selvstendige valg, men også et stort støtteapparat som skal bygge deg god. Vi på Loftet har tro på at et godt team vil utgjøre mirakler! 

Økonomiansvarlig

Vi er ute etter en person som er glad i tall og samarbeid! Det er ønskelig at du skal ha kontroll på Loftets økonomi og gjøre gode valg for den. Blant dette kan det være oppgaver som å gjøre innkjøp, søke midler til Loftet og lage eksterne samarbeid.

Du vil også være ansvarlig for å lage en årsrapport, resultat, balanse osv. Dette vil være en god læringsarena ved siden av studiet. Det er pluss hvis du har hatt bedriftsøkonomi som valgfag, eller går økonomi og administrasjon.

Forventninger

  • Loftetstyret består av frivillige, men seriøse studenter med ambisjoner og ønsker om å utvide sin erfaring.
  • Alle rollene skal jobbe tett med hverandre og kommunisere jevnlig
  • Det må være klare forventninger satt til når man er tilgjengelig, og når man ønsker å jobbe med det. Dette kan være feks. innenfor et spesifikt tidspunkt i uka, en spesiell dag eller liknende
  • De som er i rollen skal føle en nytte av å være i styret
  • Alle roller og behov er like viktige. Samspill og forståelse for dette er viktig

Søknadsfrist 20. juni. Du vil bli innkalt til digitalt intervju kort tid etter dette. Oppstart vil skje løpende etter ansettelse, dette avtaler vi nærmere. 

Loftet studentinkubator

Send inn din søknad her