Loftet Studentinkubator

Dekorasjon

Loftet søker communityansvarlig

Loftetstyret er en gyldig mulighet for å praktisere og utvikle det du lærer på skolen. Her får du også et verdifullt nettverk. Loftet er fremdeles i utvikling, og vi trenger folk som har lyst til å bidra med sin kompetanse. Hver stilling har et hovedansvar, men blir å jobbe på tvers av hverandre. Det innebærer rom for selvstendige valg, men også et stort støtteapparat som skal bygge deg god. Vi på Loftet har tro på at et godt team vil utgjøre mirakler! 

Communityansvarlig

Vi er ute etter en åpen og selvstendig person som kan ha ansvar for tidligere, værende og fremtidige medlemmer. I tillegg blir det en viktig rolle for styret.

Dine oppgaver innebærer å være tilgjengelig for medlemmer, søknader, mail, m.m. I tillegg er det ønskelig å bygge opp under Loftets nettverksgruppe. 

Det er et pluss hvis du går HR og personalledelse. 

Forventninger

  • Loftetstyret består av frivillige, men seriøse studenter med ambisjoner og ønsker om å utvide sin erfaring.
  • Alle rollene skal jobbe tett med hverandre og kommunisere jevnlig
  • Det må være klare forventninger satt til når man er tilgjengelig, og når man ønsker å jobbe med det. Dette kan være feks. innenfor et spesifikt tidspunkt i uka, en spesiell dag eller liknende
  • De som er i rollen skal føle en nytte av å være i styret
  • Alle roller og behov er like viktige. Samspill og forståelse for dette er viktig

Søknadsfrist 20. juni. Du vil bli innkalt til digitalt intervju kort tid etter dette. Oppstart vil skje løpende etter ansettelse, dette avtaler vi nærmere. 

Loftet studentinkubator

Send inn din søknad her