Loftet Studentinkubator

Dekorasjon

Hils på

Rookii

Formålet med plattformen er å koble studenter fra forskjellige studieretninger sammen med ulike prosjekter vi får inn fra forskjellige bedrifter. Slik oppnår vi høyest mulig kvalitet på arbeidet, og studentene går ut av studiet med høyere praktisk kompetanse enn de som bare har gått på skolen, uten denne relevante arbeidserfaringen.

Vi ønsker å være den naturlige broen mellom dagens studenter og fremtidens marked. 

Rookii