Loftet Studentinkubator

Paramate

H2S er et problem som er vanskelig å oppdage og fjerne i oppdrettsnæringen da substitutter er kostbare og lite tilgjengelige. Det er både lite bærekraftig og fører til økonomiske tap i næringen. Derfor holder Paramate på å lage en H2S-sensor til oppdrett på land, med fokus på kvalitet og nøyaktighet som tilfredsstiller kundens krav om pålitelige målinger, pris og brukervennlighet. 

 

Ved hjelp av Paramate sin teknologi vil oppdrettsanlegg få bedre oversikt over H2S-nivåene, da de leverer sensor med en ioT-basert system, som skal måle, varsle og foreslå tiltak som bidrar til å redusere dødelige nivåer av hydrogensulfid i oppdrettene.