Loftet Studentinkubator

Paramate​

Paramate utvikler en løsning som inkluderer lave, pålitelige og nøyaktige målinger av den giftige gassen hydrogensulfid i landbaserte oppdrettsannlegg. De ønsker å bidra til mer kunnskap i næringen om denne giftige gassen, hvordan den oppstår og hvordan man senere kan avverge dødelige utbrudd. 

De har i dag to hydrigensulfidsensorer i drift hos Grieg Seafood Rogaland, og én ved Bremnes Seashore. 

Paramate sin historie begynte da eierne startet studentbedrift sammen på Høyskolen Kristiania for to år siden,  og de kommersialiserte internasjonalt i september 2022!.