Loftet Studentinkubator

Dekorasjon

Hils på

CORT

Cort er en app som skal gjøre gavekort enklere å både selge og bruke. Med Cort kan du scanne allerede eksisterende gavekort, eller kjøpe nye
gavekort via appen. Cort gir brukerne muligheten til å selge, kjøpe og bytte gavekort med
hverandre.