Loftet Studentinkubator

Dekorasjon

Hils på

Cocreate Careers

Cocreate Careers tar til sikte å skape en tjeneste der studenter og næringsliv møtes – vi ønsker å tilby relevant arbeidserfaring, samt redusere usikkerheten ved rekruttering av nyutdannede for potensielle arbeidsgivere ved å koble næringslivet og studenter sammen. Cocreate Careers løfter studentens arbeidsinnsats og skaper transparens for kompetansen studentene innehar. Vi ønsker å skape et positivt bidrag til samfunnet med færre nyutdannede i gapet mellom endt utdanning og en fast, relevant arbeidsmulighet. Plattformen er til for at de kan samskape den erfaringen næringslivet etterspør.