Loftet Studentinkubator

Innformasjon om korona-situasjonen

Loftet studentinkubator følger selvsagt restriksjonene som er satt i forbindelse med korona pandemien og holder derfor midlertidig stengt. Vi gleder oss til å kunne åpne igjen så fort det blir mulig!

Dekorasjon

Hils på

Cocreate Careers

Cocreate Careers tar til sikte å skape en tjeneste der studenter og næringsliv møtes – vi ønsker å tilby relevant arbeidserfaring, samt redusere usikkerheten ved rekruttering av nyutdannede for potensielle arbeidsgivere ved å koble næringslivet og studenter sammen. Cocreate Careers løfter studentens arbeidsinnsats og skaper transparens for kompetansen studentene innehar. Vi ønsker å skape et positivt bidrag til samfunnet med færre nyutdannede i gapet mellom endt utdanning og en fast, relevant arbeidsmulighet. Plattformen er til for at de kan samskape den erfaringen næringslivet etterspør.